ÄMNEN OCH PRODUKTER

ÄMNEN OCH PRODUKTER

Grön salong Sverige vill uppmärksamma användningen av  hälsoskadliga ämnen i frisörbranschen och erbjuda kunskapen till frisörer och konsumenter välja ett hälsosammare och miljövänligare alternativ.

På kort sikt arbetar Grön Salong för att utöka marknaden av produkter utan skadlig ämnen, och på längre sikt arbetar vi med att avveckla skadliga ämnen i kosmetika. Gemensamt inom Grön Salong Sverige och Grön Salong Scandinavia finns det olika produktlistor och ämneslistor.

Dessa listor är följande:

Positiv-produktlistan

Innehåller produkter som rekommenderas och får användas på en Grön Salong. För att en produkt skall bli uppskriven på listan får den inte innehålla ämnen som Grön Salong värderar som skadliga för hälsa eller miljö.
De förbjudna ämnena framgår i Förbudsämneslistan nedan.

Link till danska sidan / Positiv listan

Observationsämneslistan 

 Innehåller produkter som är accepterade att använda i en grön salong, dvs de är inte några extremt skadliga ämnen i produkterna.Grön Salong önskar att dessa ämnen ska kunna bytas ut men tills de gör det är produkterna godkända att använda och som helhet värderas produkterna att vara oproblematiska för flertalet användare.

Link till danska sidan / Observationsämneslistan

Negativa-produktlistan

  Innehåller produkter som innehåller ämnen från Grön salongs Förbudsämneslista.Dessa får aldrig användas eller säljas på en grön salong. Dessa produkter innehåller ämnen som är särskilt skadliga, farliga, cancerogena, hormonstörande eller fosterskadande.

Link till danska sidan / Negativa listan

FÖRBUDSÄMNESLISTAN

Innehåller särskilt farliga ämnen som inte får finns i produkter inom Grön Salong. Listan innehåller ämnen som är starkt till extremt sensibiliserande samt ämnen som är cancerframkallande, hormonstörande, fosterskadande eller misstänkt för att orsaka dessa effekter

Metod:

Alla produkter på våra listor värderas ämne för ämne.
Produkterna skickas till oss av frisörer som vill att deras produkter kontrolleras om de inte finns på våra listor eller från producenter som vill att deras produkter ska var med på våra listor.
Eftersom vi inte känner till koncentrationerna av ämnen och eftersom vi vill undvika negativa effekter vid blandning av problematiska ämnen, tar Grön salong inte hänsyn till koncentrationen av problemämnen i produkten.

OBS!!! Grön Salong Sverige tillverkar inga produkter, säljer inga produkter och representerar inga återförsäljare eller tillverkare.

Värdering av ämnen:
Grön Salong Sverige bedömer om det enskilda ämnet har skadliga effekter på hälsan eller miljön. Vi betonar att man undviker irriterande och allergiframkallande ämnen, och ämnen som är giftiga och hälsoskadliga är naturligtvis också uteslutna från produkter i Grön Salong Sverige.Ämnen som är cancerframkallande, skadliga eller hormonstörande är förbjudna inom Grön Salong. Det gäller även ämnen som misstänks för detta.

Källor:
EU: s vetenskapliga kommitténs bedömningar
Kosmetiska Ingredienser Review, USA
Pub-med
ToxNet
Botanisk Dermatologi Databas
IARC
VEM
M.fl

Priser:
Att få sin produkt med på någon av våra listor är gratis.
Vägledning för att få en produkt att bli godkänd är gratis.
Användning av Grön Salong Sverige logotyp på annonser och produkter se certifiering av produkter (länk till den sidan på vår hemsida)

Många utav ämnena på förbudslistan är godkända av EU, vilket gör att det är vanligt förekommande i frisörbranschen trots att forskning visar att de är miljö och hälsoskadliga.

Det beror delvis på att:

  • Försiktighetsprincipen inte följs, egentligen ska bara ämnen som har bevistas vara ofarliga användas inom EU, men än så länge har endast 14000 av de ca 100.000 ämnen som används inom EU hunnit utvärderas.
  • Man tar inte heller hänsyn till Cocktaileffekten, kunskapen om att kombinationen av ämnen kan vara farligare än de är var och en för sig.
  • Tyvärr är det även så att visa ämnesgrupper inte finns med i Eus kemikalielagstiftning och det gäller bland annat hormonstörande ämnen, plast och nanomaterial.

Allergier
Ett växande problem

Allergier är ett växande problem, både för oss frisörer och våra kunder. Ungefär 10% av Sveriges befolkning har någon form av kontaktallergi.

En kontaktallergi är ingenting som man föds med, utan tvärt om något som man utvecklar genom att utsätta sig för ett ämne. En allergisk reaktion kan uppstå antingen första gången man utsätts för ämnet eller den hundraförsta gången. En allergisk reaktion mot hårfärg visar sig först 24 timmar efter att du utsatt dig för ämnet och visar sig ofta som svullnad på och i hals samt i ansikte.

Precis som vi har olika motstånd mot infektioner och virus, så har vi olika starkt immunförsvar mot allergiframkallande ämnen. Det bästa sättet att akta sig för allergier är att inte utsätta sig för de ämnen som vi vet framkallar dem.

Inom EU avråder man ungdomar upp till 16 år från att färga håret med traditionell hårfärg eftersom risken att utveckla allergi är större ju tidigare man utsätter sig för ämnet. På gröna salonger går man ett steg längre och utesluter starkt allergiframkallande ämnena, vilket ger kunder ett skydd.

Allergiframkallande ämnen hittas oftast i färgämnen, konserveringsmedel och doftämnen.

Många doftämnen är allergiframkallande, det spelar ingen roll om de är naturligt eller syntetiskt framtagna. Med undantag för de 26 mest allergiframkallande ämnena så behöver inte doftämnen redovisas på produkters innehållsförteckning.

Hormonstörande ämnen är precis som ordet berättar,
ett ämne som stör hormonsystemen i kroppen.

Hormoner styr bla ämnesomsättningen, tillväxten, salt och vattenbalansen, stress och belöningssystem och fortplantningen. Det har hittats kopplingar mellan hormonstörande ämnen och diabetes typ 2, fetma, hormonrelaterad cancer, svårighet att få barn och hjärnans utveckling. När man hör det känns det synd att hormonstörande ämnen inte ingår i EU:s kemikalielagstiftning.

De är dessutom lite extra krångliga då de är mycket svårare att sätta gränsvärden på än andra ämnen , låga halter av ämnet kan nämligen lättare sätta i gång fysiologiska processer i kroppen medan högre halter inte gör det.

Miljöskadliga ämnen påverkar miljön negativt på olika sätt.

De kan vara:

  • Giftiga
  • Svårnedbrytbara i naturen
  • Bioackumulerande – tas upp och lagras i levande organismer

Extra problematiska är de ämnen som både är giftiga, svårnedbrytbara eller bioackumulerande

GREEN WASHING

Se upp för företag som använder falsk marknadsföring, sk green washing.

Det finns de som vill rida på den ”gröna vågen” och marknadsför sina produkter eller tjänster som mer miljövänliga eller ekologiska än de egentligen är.

Det är inte helt ovanligt att ett parabenfritt schampo istället för parabener innehåller konserveringämnen som är starkt allergiframkallande. För att skydda sig mot detta gäller det antingen att lära sig att granska ingrediensförteckningar eller välja miljömärkta/certifierade produkter som redan blivit granskade.