INGREDIENSER

INGREDIENSER

Grön salong Sverige vill uppmärksamma användningen av  hälsoskadliga ämnen i frisörbranschen och erbjuder ett hälsosammare och miljövänligare alternativ.
Det finns ingen officiell eller allmän definition av vad som är en “grön” produkt.

Kemister inom Grön salong har därför tagit fram en förbudslista över ämnen som är:

 • Vanligt förekommande i frisörbranschen
 • Som enligt forskning är extra skadliga
  (starkt allergiframkallande, hormonstörande, cancerogena, svårnedbrytbara i naturen eller miljögiftiga)
 • Förbudsämneslistan
  (kemikalier som inte användas på en certifierad grön salong)

FÖRBUDSÄMNESLISTAN

Många utav ämnena på förbudslistan är godkända av EU, vilket gör att det är vanligt förekommande i frisörbranschen trots att forskning visar att de är miljö och hälsoskadliga.

Det beror delvis på att:

 • Försiktighetsprincipen inte följs, egentligen ska bara ämnen som har bevistas vara ofarliga användas inom EU, men än så länge har endast 14000 av de ca 100.000 ämnen som används inom EU hunnit utvärderas.
 • Man tar inte heller hänsyn till Cocktaileffekten, kunskapen om att kombinationen av ämnen kan vara farligare än de är var och en för sig.
 • Tyvärr är det även så att visa ämnesgrupper inte finns med i Eus kemikalielagstiftning och det gäller bland annat hormonstörande ämnen, plast och nanomaterial.

På Grön salong Danmarks hemsida hittas följande listor:

Observations listan

Observationslistan innehåller produkter som är accepterade att använda i en grön salong, dvs de är inte några extremt skadliga ämnen i produkterna.

Grön Salong önskar att dessa ämnen ska kunna bytas ut men tills de gör det är produkterna godkända att använda och som helhet värderas produkterna att vara oproblematiska för flertalet användare.

Positiva produktlistan

Positiva produktlistan innehåller produkter som rekommenderas och får användas på en Grön Salong.

För att en produkt skal bli uppskriven på listan får den inte innhälla ämnen som Grön Salong värderar som skadliga för hälsa eller miljö.

Negativa produktlistan

Negativa produktlistan innehåller produkter som innehåller ämnen från Grön salongs Förbudsämneslista.

Dessa får aldrig användas eller säljas på en grön salong. Dessa produkter innehåller ämnen som är särskilt skadliga, farliga, cancerogena, hormonstörande eller fosterskadande.

Allergier
Ett växande problem

Allergier är ett växande problem, både för oss frisörer och våra kunder. Ungefär 10% av Sveriges befolkning har någon form av kontaktallergi.

En kontaktallergi är ingenting som man föds med, utan tvärt om något som man utvecklar genom att utsätta sig för ett ämne. En allergisk reaktion kan uppstå antingen första gången man utsätts för ämnet eller den hundraförsta gången. En allergisk reaktion mot hårfärg visar sig först 24 timmar efter att du utsatt dig för ämnet och visar sig ofta som svullnad på och i hals samt i ansikte.

Precis som vi har olika motstånd mot infektioner och virus, så har vi olika starkt immunförsvar mot allergiframkallande ämnen. Det bästa sättet att akta sig för allergier är att inte utsätta sig för de ämnen som vi vet framkallar dem.

Inom EU avråder man ungdomar upp till 16 år från att färga håret med traditionell hårfärg eftersom risken att utveckla allergi är större ju tidigare man utsätter sig för ämnet. På gröna salonger går man ett steg längre och utesluter starkt allergiframkallande ämnena, vilket ger kunder ett skydd.

Allergiframkallande ämnen hittas oftast i färgämnen, konserveringsmedel och doftämnen.

Många doftämnen är allergiframkallande, det spelar ingen roll om de är naturligt eller syntetiskt framtagna. Med undantag för de 26 mest allergiframkallande ämnena så behöver inte doftämnen redovisas på produkters innehållsförteckning.

Hormonstörande ämnen är precis som ordet berättar,
ett ämne som stör hormonsystemen i kroppen.

Hormoner styr bla ämnesomsättningen, tillväxten, salt och vattenbalansen, stress och belöningssystem och fortplantningen. Det har hittats kopplingar mellan hormonstörande ämnen och diabetes typ 2, fetma, hormonrelaterad cancer, svårighet att få barn och hjärnans utveckling. När man hör det känns det synd att hormonstörande ämnen inte ingår i EU:s kemikalielagstiftning.

De är dessutom lite extra krångliga då de är mycket svårare att sätta gränsvärden på än andra ämnen , låga halter av ämnet kan nämligen lättare sätta i gång fysiologiska processer i kroppen medan högre halter inte gör det.

Miljöskadliga ämnen påverkar miljön negativt på olika sätt.

De kan vara:

 • Giftiga
 • Svårnedbrytbara i naturen
 • Bioackumulerande – tas upp och lagras i levande organismer

Extra problematiska är de ämnen som både är giftiga, svårnedbrytbara eller bioackumulerande

GREEN WASHING

Se upp för företag som använder falsk marknadsföring, sk green washing.

Det finns de som vill rida på den ”gröna vågen” och marknadsför sina produkter eller tjänster som mer miljövänliga eller ekologiska än de egentligen är.

Det är inte helt ovanligt att ett parabenfritt schampo istället för parabener innehåller konserveringämnen som är starkt allergiframkallande. För att skydda sig mot detta gäller det antingen att lära sig att granska ingrediensförteckningar eller välja miljömärkta/certifierade produkter som redan blivit granskade.