Produkter

CERTIFIERING AV PRODUKTER

Vill ni som produktleverantör att det tydligt ska synas att era produkterna är utan miljö och hälsoskadliga ämnen kan du certifiera de med Grön Salong Sveriges logga. Det förenklar valet för de konsumenter som vill göra ett medvetet val.

KRAV:
För att ha rätt att använda  Grön Salong Sveriges logga måste ett avtal träffas med Grön Salong Sverige, vilket inkluderar:

– Godkännande av de produkter som önskas marknadsföras enligt Grön Salong Sveriges förbudsämneslista

– Förteckning över de produkter som ska ha Grön Salong Sveriges logga tryckt på sig och som ska visas tillsammans med Grön Salong Sveriges logga.

– Individuell överenskommelse om användningen av logotyper i ett annat sammanhang (kataloger, hemsida etc.)


När du använder logotypen är det ett krav att:
Grön Salong Sveriges logga inte är associerad med produkter som innehåller ämnen från, Grön Salongs Sveriges Förbudsämneslista
Färg, proportioner och placering av text och element i logotyperna får inte ändras

Vid användning av logotyp på webben får logotypen endast användas på sidor där alla produkter uppfyller kraven


Den enskilda användningen av logotyper måste löpande  godkännas av Grön Salong Sverige för att säkerställa att logotypen endast är förknippad med produkter som uppfyller kraven . Därför ska trycksaker, reklam etc. skickas in  för godkännande av sekretariatet före utskrift.
Om Grön Salong Sverige sekretariat inte har svarat inom fem dagar efter inlämningen kan ansökan anses vara godkänd.

LINKT TILL ÄMNEN OCH PRODUKTER

PRISER:

Rätten att använda Grön Salong Sveriges logga på sina produkter kostar  12000 kr ex moms per år för upp till 10 produkter. För ytterligare 10 produkter kostar det 12000 kr ex moms till per år och så vidare för varje tiotal.

Företaget kan delta kostnadsfritt i Grön Salong Sveriges teoretiska kurs “Kemi och Miljö” för 2 personer under innevarande år. Företaget har sedan möjlighet att kostnadsfritt låta en person gå den teoretiska kursen “Kemi och Miljö” varannat år.

Observera: Att få sin produkt uppsatt på Grön Salongs positiva produktlista är kostnadsfritt.  Maila en bild av produktens ingrediensförteckning och en bild på hela produkten tillsammans med produktens namn och tillverkarens namn till info@gronsalongsverige så hjälper vi er med det. Läs mer om våra listor (länk till sidan ”produkter och ämnen”

TILLVÄGAGÅNG:

Maila en lista med namn  (produkt och tillverkare) på de produkter som ska certifieras samt foto av varje enskild produkts framsida och INCI

Är produkterna godkända för användning av Grön Salong Sveriges logga skickas kontrakt för påskrift. När kontraktet är påskrivet och fakturan för loggoanvändning betald skickas logga i pdf, jpg och eps.